Senior adviseur/onderzoeker

← Terug naar opdrachten

Opdrachtomschrijving

Freelance/Detachering

24 uur / week

Netherlands

Per 01 - 08 - 23

Kennisnet werkt samen met haar partners (de PO-Raad, VO-raad, het ministerie van OCW en SIVON) aan het meerjarige programma Veilig digitaal onderwijs (www.digitaalveiligonderwijs.nl). De inhoudelijke ruggengraat van dit programma wordt gevormd door een Normenkader Informatiebeveiliging en privacy (IBP) voor het funderend onderwijs (FO). Daarnaast wordt een breed ondersteuningsaanbod ontwikkeld om schoolbesturen (groot en klein) in staat te stellen om aan de af te spreken IBP-normen te voldoen. Het programmadoel is dat alle schoolbesturen op termijn voldoen aan deze normen op het gebied IBP om zo de digitale veiligheid van alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te borgen.
Voor het programma Veilig digitaal onderwijs is Kennisnet op zoek naar een (senior) adviseur/onderzoeker.

Op dit moment bevindt het programma zich in de uitvoeringsfase. Alle samenwerkende organisaties voeren diverse projecten uit die bijdragen aan de programmadoelen. Het Programmabureau staat aan de lat om inzicht te geven in de stand van zaken in de sector om zo de activiteiten binnen het programma beter te kunnen richten. Hiervoor worden meerdere onderzoeken uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus en die vragen een stevig opdrachtgeverschap vanuit het Programmabureau, inhoudelijke duiding en advisering over opvolging. De volgende onderzoeken moeten de komende periode worden uitgevoerd:

  • Onderzoek naar structurele meting en monitoring
  • Uitvoeren impactanalyse scholen 
  • In kaart brengen capaciteitsbehoefte bij scholen
  • Onderzoek totaalondersteuning testen op kwetsbaarheden scholen (samenhang tussen dreigingsdetectie, kwetsbaarhedenscanning en pen-testen) 

Voor de ondersteuning van het programmateam op de begeleiding van bovengenoemde onderzoeken is Kennisnet op zoek naar een (senior) adviseur/onderzoeker. 

Van de Senior adviseur/onderzoeker verwachten wij de volgende werkzaamheden:

  • Inhoudelijke ondersteuning bij de totstandkoming van onderzoeksopzet en offerte-aanvragen, door mee te denken, mee te schrijven en onderdelen uit te werken;
  • Begeleiding tijdens het proces en de inhoud van de onderzoeken, waarbij ook coördinatie van interne en  externe betrokkenheid een belangrijke taak is;
  • Advisering over opvolging van de uitkomsten van de onderzoeken. 

Skills

SCRUM

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Vacature info

StartdatumStartdatum: Z.s.m

StartdatumInzet: 24 uur / week

StartdatumDuur: t/m 31 - 12 - 23

StartdatumLocatie: Netherlands

Reageren kan tot: 31-12-23

Reageer direct!

Jesse Scholten

Accountmanager

Waarom TNG Staffing

Specialist binnen IT met één van de grootste netwerken

Persoonlijke aanpak met vaste contactpersoon

Correcte afhandeling van alle contracten

Geautomatiseerde urenregistratie / facturatie.

Mogelijkheid tot versneld betalen

Altijd adequaat verzekert.

Reageer direct!

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature
Reageer direct!