Projectleider Expertisepunt digitale geletterdheid

← Terug naar opdrachten

Opdrachtomschrijving

Freelance/Detachering

24 uur / week

Netherlands

Per 01 - 10 - 23

Het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen heeft aan Kennisnet en SLO gevraagd de krachten te bundelen op het gebied van expertise en  ondersteuning van digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs om in een consortium samen te werken aan het Expertisepunt digitale geletterdheid. Beide partijen zullen vanuit hun eigen invalshoek hieraan bijdragen. De huidige governancestructuur is een bestuurlijke adviesgroep en een kerngroep (OCW, Kennisnet en SLO) en een projectgroep (Kennisnet en SLO). 

Als projectleider bij het Expertisepunt digitale geletterdheid ben je verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, opzetten, coördineren en (deels) uitvoeren van diverse activiteiten voor dit nieuwe Expertisepunt digitale geletterdheid. Het doel is om samen met de projectgroep het bevorderen van de aandacht voor het leergebied digitale geletterdheid bij scholen in primair en voortgezet onderwijs. Hiervoor weet je de in- en externe stakeholders met elkaar te verbinden en in samenwerking met het projectteam de juiste communicatiemiddelen in te zetten. 

Je geeft leiding aan een projectgroep aan die bestaat uit medewerkers van Kennisnet en SLO. Hierbij word je ondersteund door een projectassistent waarmee je intensief samenwerkt. Je stemt waar nodig af met de kwartiermaker die de lange termijn verkent van het Expertisepunt. Regelmatig deel je de voortgang en inzichten met de stuurgroep. Hierbij maak je gebruik van de opgestelde indicatoren. Naast affiniteit met het onderwijs en digitale geletterdheid heb je ruime ervaring met het leiden van complexe (onderwijs)projecten. Je hebt te maken met verschillende strategische, tactische en operationele partners en belangen. Dankzij doelgerichtheid kun je op korte termijn komen tot relevante resultaten. Hierbij steek je ook zelf de handen uit de mouwen. 

Verantwoordelijkheden en taken: 
Als projectleider heb je de volgende verantwoordelijkheden en taken: 

 • Schrijven van een projectplan met heldere kortetermijndoelstellingen en planning;
 • Leidinggeven aan de projectgroep en bewaken van het projectplan inclusief de coördinatie; 
 • Sturen op inhoudelijke samenhang tussen deelprojecten, ontwikkelde producten en diensten binnen het expertisepunt zodat uitkomsten vergelijkbaar zijn en betrokkenen van elkaar kunnen leren; 
 • Zorgen voor effectieve interne en externe communicatie over werkzaamheden, resultaten en ontwikkelde kennis; 
 • Begeleiding bieden aan projectleden, ontsluiten van kennis, ondersteunen en adviseren van collega’s over de implementatie van het Expertisepunt digitale geletterdheid in samenwerking met partners; 
 • Sturen en faciliteren van processen om haalbaarheid van scenario’s te bepalen met als doel uiteindelijke besluitvorming om projecten te starten of te stoppen; 
 • Monitoren van budget, organisatie, tijd, risico, informatie, communicatie en kwaliteit en informeert hierover de overige projectgroepleden; 
 • Inschakelen en betrekken van communicatieafdelingen van Kennisnet en SLO; 
 • Afstemmen met de kwartiermaker waar nodig; 
 • Fungeren als operationeel contactpersoon richting externe partijen op het betreffende thema; 
 • Meedenken over het opbouwen en onderhouden van een netwerk bij lerarenopleidingen (en toeleidende opleidingen) voor het funderend onderwijs; 
 • Tot stand brengen en stroomlijnen van activiteiten ten behoeve van het expertisepunt.

Skills

Project Manager

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Vacature info

StartdatumStartdatum: Z.s.m

StartdatumInzet: 24 uur / week

StartdatumDuur: t/m 31 - 12 - 23

StartdatumLocatie: Netherlands

Reageren kan tot: 31-12-23

Reageer direct!

Jesse Scholten

Accountmanager

Waarom TNG Staffing

Specialist binnen IT met één van de grootste netwerken

Persoonlijke aanpak met vaste contactpersoon

Correcte afhandeling van alle contracten

Geautomatiseerde urenregistratie / facturatie.

Mogelijkheid tot versneld betalen

Altijd adequaat verzekert.

Reageer direct!

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature
Reageer direct!