Programmamanager IOL

← Terug naar opdrachten

Opdrachtomschrijving

Freelance/Detachering

32 uur / week

Netherlands

Per 22 - 05 - 23

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ICT.
Kennisnet zorgt ervoor dat technologie wordt benut om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheids- en ICT-risico’s te beheersen.
Vanuit drie elkaar aanvullende rollen draagt Kennisnet bij aan goed en veilig gebruik van ICT in het onderwijs:

  • expert en gids voor scholen en besturen die keuzes moeten maken over de inzet van ICT
  • ontwikkelaar en dienstverlener van publieke ICT-voorzieningen
  • keten- en sectorarchitect van de (sectorale en bovensectorale) ict-infrastructuur in het onderwijs.

Kennisnet is penvoerder van het programma Digitaal Veilig Funderend Onderwijs en Impuls Open Leermateriaal. In deze meerjarige programma’s wordt met diverse projectpartners samengewerkt in het publieke onderwijs domein.

Omschrijving de opdracht
Het programma Impuls Open Leermateriaal (IOL) zoekt een programmamanager. IOL heeft als belangrijkste doel het bereiken van een doorbraak in het gebruik van open leermateriaal in het primair- en voortgezet onderwijs. Kennisnet is hoofdopdrachtnemer van het programma. Meer informatie over het programma is te vinden op de website (www.openleermateriaal.nl).

De Programmamanager voor het programma Impuls Open Leermateriaal is een ervaren professional met uitgebreide kennis van het funderend onderwijs en de onderwijssector in Nederland, bij voorkeur met kennis van open leermateriaal. Deze persoon heeft een uitstekend vermogen om te communiceren en te onderhandelen, en kan een verscheidenheid aan belanghebbenden aansturen en goede relaties mee onderhouden. Een succesvolle programmamanager voor dit programma heeft een grondige kennis van projectbeheer, waaronder planning, budgettering, risicobeheer en monitoring en evaluatie.

Nadere specificatie van de opdracht
Wij zoeken een Programmamanager IOL per 22 mei 2023. De gevraagde inzet bedraagt gemiddeld maximaal 4 dagen per week. De opdracht loopt tot en met 31 augustus 2023, met de optie tot verlenging.
De genoemde inzet is een indicatie.  

Vereiste kennis en ervaring
Wij zoeken een Programmanager IOL met het volgende profiel:

  • Je bent een strategisch denker die in staat is om een overkoepelende visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar concrete doelstellingen en acties. Hierbij houd je rekening met de verschillende belangen van partners en stakeholders. Je bent in staat om deze partijen te betrekken en te managen, en zo te komen tot gezamenlijke resultaten;
  • Je hebt een belangrijke rol in het ontwikkelen van plannen en het verantwoorden van de voortgang en resultaten aan het Ministerie van OCW en het Groeifonds;
  • De programmamanager is verantwoordelijk voor het coördineren van de interne en externe communicatie om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de voortgang van het programma;
  • Het onderhouden van de relaties met partners is een andere belangrijke taak van de programmamanager. Dit omvat het onderhouden van de relaties met bestaande partners en het coördineren van hun bijdragen aan het programma;
  • Je stuurt een klein programmabureau aan, dat is ondergebracht bij Stichting Kennisnet. Kennisnet is hoofdopdrachtnemer voor de uitvoering van het programma. Je stemt regelmatig af met Kennisnet over zaken die de bedrijfsvoering en verantwoording betreffen;
  • Je hebt ervaring in het opzetten en aansturen van een interne organisatie en een programmateam. Je bent in staat om de juiste mensen op de juiste plek te zetten en hen te inspireren en motiveren om bij te dragen aan de realisatie van de gestelde doelen. Je weet hoe je een cultuur van samenwerking en resultaatgerichtheid creëert binnen het team;
  • Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het beheer van het budget en het beheersen van de risico’s. Je bent in staat om de financiële situatie van het programma goed te monitoren en tijdig bij te sturen waar nodig. Ook ben je in staat om risico’s te identificeren en te managen.

 

Skills

Project Manager

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Vacature info

StartdatumStartdatum: Z.s.m

StartdatumInzet: 32 uur / week

StartdatumDuur: t/m 31 - 08 - 23

StartdatumLocatie: Netherlands

Reageren kan tot: 31-08-23

Reageer direct!

Jesse Scholten

Accountmanager

Waarom TNG Staffing

Specialist binnen IT met één van de grootste netwerken

Persoonlijke aanpak met vaste contactpersoon

Correcte afhandeling van alle contracten

Geautomatiseerde urenregistratie / facturatie.

Mogelijkheid tot versneld betalen

Altijd adequaat verzekert.

Reageer direct!

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature
Reageer direct!