Full-stack software developer

← Terug naar opdrachten

Opdrachtomschrijving

Freelance/Detachering

32 uur / week

Netherlands

Per 20 - 03 - 23

Beschrijving Zorginstituut Nederland
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.
Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Passende zorg is de rode draad in alle taken van het Zorginstituut. Wij zijn verantwoordelijk voor een aantal zaken:

 • we adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket;
 • we zorgen voor eenduidige uitleg van de verzekerde zorg;
 • we bevorderen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg;
 • we bevorderen digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van informatiestandaarden;
 • we voeren de risicoverevening uit, wat inhoudt dat we het premiegeld beheren en verdelen over de zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ze hun verzekeringsplicht kunnen nakomen;
 • we beheren het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz) en verstrekken informatie over de kosten in de zorg.

Beschrijving Programma en Beheer KIK-V
Beheer KIK-V is een team dat onderdeel is van het Programma KIK-V. Het Programma KIK-V heeft als doel het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Alles met het oog op een betere informatie-uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg, en minder administratieve lasten. Hierin is Beheer KIK-V o.a. verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van de ontwikkelde KIK-V producten (binnen het programma). Deze producten maken het mogelijk om binnen de zorgketen het vraag-en-antwoord spel te realiseren o.b.v. het netwerkgedachtengoed. Data bij de bron en FAIR data zijn hierbij leidende principes. Tevens is Beheer KIK-V verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en onderhoud van governance platforms. Beheer bevindt zich dan ook op het snijvlak van ontwikkeling en governance activiteiten, specifiek ten diensten van de zorgketen en het programma KIK-V.

Omschrijving van opdracht
Beheer KIK-V is actief bezig met het stroomlijnen en verbeteren van de governance omtrent het, in ontwikkeling zijnde, netwerk en de gerelateerde KIK-V producten. Ten diensten daarvan zal in de periode maart 2023 tot eind december 2023 een full-stack software ontwikkelaar noodzakelijk zijn (32 uur per week) in de (door)ontwikkeling van een credentialsplatform. Dit platform zal er op gedoeld zijn om: (A) credentials én (B) gerelateerde Decentralized Identifiers (DID’s) te kunnen pushen/toewijzen binnen het (Nuts-)netwerk. De initiële focus in de ontwikkeling zal liggen op het realiseren van een netwerk, waarna de Nuts-specificaties toegepast dienen te worden. Het credentialsplatform dient afzonderlijk van bestaande Beheer platformen te worden gebouwd, om zodoende de overdraagbaarheid te bevorderen.

Werkzaamheden
Binnen het team Beheer KIK-V zal je dagelijks (32 uur per week) zelfstandig bezig zijn met de ontwikkeling van het eerder vermelde credentialsplatform van Proof of Concept (PoC) tot Most Viable Product (MVP) (zie 1.3). Het credentialsplatform dient onafhankelijk te worden gerealiseerd van de bestaande Beheer platformen (in kader van overdraagbaarheid). Tevens zal jij als developer zelfstandig moeten komen tot een geschikte platform architectuur gebaseerd op openstandaarden. Daarnaast zal de MVP van het credentialsplatform worden ingebracht in een overkoepelende pilot. Hierin wordt verwacht dat jij als full-stacks software developer (inter)actief deelneemt om de MVP tot een hoger niveau te trekken samen met andere stakeholders in de zorgketen. In de praktijk zal de projectleider van Beheer KIK-V de algehele ontwikkelplanning borgen, functionele vereisten schetsen en de link leggen met relevante stakeholders.

Functie
Het team Beheer KIK-V is opzoek naar een full-stack software ontwikkelaar die de Nederlandse taal beheerst met ruime (minimaal 5 jaar) ervaring op het gebied van software ontwikkeling. Ervaring m.b.t. het ontwikkelen van software voor de (semi) overheid is een pré. De volgende stack dient gehanteerd te worden in de ontwikkeling van het credentialsplatform: Java, Kotlin met Spring Boot, Keycloak, React/Next.js, Automated (component / E2E) testing. Enige ervaring met het werken in / bijdragen aan open-source projecten is gewenst. Tevens is er ervaring gewenst met moderne samenwerkingsverbanden op het gebied van informatie-uitwisseling, zoals Common Ground, KIK-V en/of Nuts, evenals ervaring met SCRUM. Al deze ervaring zal je inzetten voor de (door)ontwikkeling van een publicatieplatform voor het uitgeven van (o.a.) gedistribueerde credentials.

Eisen

 • Beschikbaarheid: beschikbaar voor gemiddeld 32 uren per week gedurende de periode tussen 20 maart 2023 en 31 december 2023 (werkzaam op locatie van Zorginstituut Nederland);
 • Kennis en expertise: Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:
 • Afgeronde HBO opleiding of hoger in de informatica;
 • Minimaal 5 jaren werkervaring als software developer, zoals omschreven in deze offerteaanvraag;
 • Minimaal 2 jaren werkervaring bij de (semi-)overheid;
 • Minimaal 5 jaren werkervaring met technology-stack, waaronder Java, Kotlin met Spring Boot, Common-ground, KeyCloak, React/Next.js, Automated (component / E2E) testing.
 • Minimaal in één project ervaring opgedaan met SCRUM.

 

Skills

Field Service Engineer
FF geen contact
Expediteur
Cruise Control

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Vacature info

StartdatumStartdatum: Z.s.m

StartdatumInzet: 32 uur / week

StartdatumDuur: t/m 31 - 12 - 23

StartdatumLocatie: Netherlands

Reageren kan tot: 31-12-23

Reageer direct!

Jesse Scholten

Accountmanager

Waarom TNG Staffing

Specialist binnen IT met één van de grootste netwerken

Persoonlijke aanpak met vaste contactpersoon

Correcte afhandeling van alle contracten

Geautomatiseerde urenregistratie / facturatie.

Mogelijkheid tot versneld betalen

Altijd adequaat verzekert.

Reageer direct!

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature
Reageer direct!