Coördinator Regie op Open – programma Impuls Open Leermateriaal

← Terug naar opdrachten

Opdrachtomschrijving

Freelance/Detachering

16 uur / week

Netherlands

Per 01 - 09 - 23

Impuls Open Leermateriaal is een programma dat zich richt op toepassingen en inzet van open leermateriaal in basisonderwijs, gespecialiseerd onderwijs en voortgezet onderwijs met als doel de kwaliteit van het onderwijs te versterken.

In de komende periode gaan we ons verder richten op het realiseren van de ambities. Dit doen we door focus, opschaling, versterking en het oppakken van nieuwe initiatieven die bijdragen aan antwoorden op deze deelvragen:

 1. Hoe realiseren we opschaling in het gebruik van open leermateriaal in het gehele funderend onderwijs vanuit initiatieven die op scholen plaatsvinden?
 2. Hoe zorgen we voor kwalitatief goed materiaal dat bruikbaar en toepasbaar is voor alle onderwijsdoeleinden en dat op verschillende manieren ingezet kan worden?
 3. Hoe zorgen we ervoor dat open leermateriaal toegankelijk, beschikbaar en vindbaar is vanuit verschillende perspectieven van leraren, scholen en besturen, ouders, leerlingen en derden?
 4. Hoe zorgen we voor kennisontwikkeling over open leermateriaal en een stevige monitoring van het programma IOL met als doel om evidence-informed te werken en de kwaliteit van materiaal en processen blijvend te versterken?

Elke deelvraag is vertaald naar een thema; elk thema heeft een coördinator. Als coördinator Thema 2: Regie op Open, binnen het programma Impuls Open Leermateriaal, ben je verantwoordelijk voor het (doen) vormgeven en uitvoeren van diverse activiteiten gericht op het bevorderen van regie op open leermateriaal binnen het werkplan dat loopt tot eind december 2024. Jouw rol is essentieel bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardig open leermateriaal dat bruikbaar is voor alle onderwijsdoeleinden en dat op verschillende manieren kan worden ingezet. Je werkt nauw samen met partners en andere organisaties om collecties te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast ben je betrokken bij het verkennen van duurzame verdienmodellen, het aanpakken van juridische vraagstukken en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en implementatiestrategieën.

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Algemeen:
  • Opdrachten geven, monitoren en zorgen voor kwalitatief goede opbrengsten
  • Afstemming met programmamanager, programmasecretaris, andere coördinatoren en communicatieadviseur om optimaal resultaat te bereiken
  • Input geven voor de kwartaalevaluaties
  • Signaleren van problemen en op de juiste plek adresseren
  • Contact onderhouden met betrokken partners
  • Kansen zien voor meer impact
  • In woord en daad bijdragen aan de missie en ambities van Impuls Open Leermateriaal

 

 • Werkpakket Portfolio en kwaliteit (opdracht geven of zelf uitvoeren):
  • Opstellen van een plan voor de ontwikkeling van een publiek onderwijsaanbod-portfolio voor het funderend onderwijs, in lijn met herijkte kerndoelen en onderwijsbehoeften.
  • Samenwerken met partners en andere organisaties om collecties te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Vertalen van lessen uit deelvraag 1 naar randvoorwaarden en keuzes voor het aanbod van open leermaterialen.
  • Schrijven van een position paper met een eenduidige definitie van open leermateriaal, deels open leermateriaal, en bijbehorende voordelen, risico’s en voorbeelden.
  • Ontwikkelen van een groeimodel om scholen te begeleiden bij de overgang naar volledig open leermateriaal (fasering).
  • Opstellen van kwaliteitscriteria voor open leermateriaal en strategieën voor de implementatie en toepassing ervan.

 

 • Werkpakket Duurzame businessmodellen (opdracht geven of zelf uitvoeren):
  • Verkennen van duurzame verdienmodellen voor het ontwikkelen van kwalitatief goed open leermateriaal, inclusief het opstellen van scenario’s en businessmodellen.
  • Aandacht besteden aan juridische vraagstukken met betrekking tot de inzet van open leermateriaal als publieke alliantie en het ontwikkelen van een Q&A-document.

 

 • Faciliteren van schoolbesturen:
  • Ondersteunen van schoolbesturen bij het inzetten van open leermateriaal om strategische ambities te realiseren.
  • Delen van voorbeelden, organiseren van sessies en het ontwikkelen van hulpmiddelen.
  • Begeleiden bij het opstellen van beleid voor de inzet van open leermateriaal.

Skills

Project Manager

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Vacature info

StartdatumStartdatum: Z.s.m

StartdatumInzet: 16 uur / week

StartdatumDuur: t/m 31 - 12 - 23

StartdatumLocatie: Netherlands

Reageren kan tot: 31-12-23

Reageer direct!

Jesse Scholten

Accountmanager

Waarom TNG Staffing

Specialist binnen IT met één van de grootste netwerken

Persoonlijke aanpak met vaste contactpersoon

Correcte afhandeling van alle contracten

Geautomatiseerde urenregistratie / facturatie.

Mogelijkheid tot versneld betalen

Altijd adequaat verzekert.

Reageer direct!

Gerelateerde opdrachten

← Terug naar opdrachten

Senior Communicatieadviseur CERT

30 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature

Onderzoek: Gebruik van slimme technologie binnen leermateriaal in het po/vo

24 uur / week

Freelance/Detachering
Netherlands

Bekijk vacature
Reageer direct!