TNG Staffing legt focus op bevordering D&I en tekent Charter Diversiteit

← Terug naar overzicht

Jeroen Drenth heeft maandag in de Week van de Ondernemer namens TNG Staffing het Charter Diversiteit ondertekend tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf en T-Mobile in Den Haag. TNG Staffing zegt hiermee toe dat diversiteit en inclusie (D&I) van meerwaarde zijn voor het bedrijf en dat strategische middelen ingezet zullen worden om D&I op de werkvloer te bevorderen.

TNG Staffing was één van de 24 werkgevers die deelnamen aan de ondertekenceremonie, die plaatsvond tijdens de Charterbijeenkomst: ‘Personeelstekort? Zo werf je waardevolle werknemers’. Onder meer minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Søren Abildgaard (CEO T-Mobile Nederland) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) spraken hier over de aanpak van het personeelstekort. Naast TNG Staffing ondertekenden onder meer MOJO, Gitp en De Beroepentuin het charter.

Jeroen Drenth, Managing Director van TNG Staffing, zette maandag zijn krabbel onder deze innovatieve charter. “Voor TNG Staffing is het ondertekenen van deze charter enorm belangrijk”, vertelt Drenth. “Enerzijds vanwege onze ambitie om een bedrijf te zijn waarin iedereen zich happy voelt, maar ook waar je mag én kan zijn wie je als persoon wil zijn. Respect en een open mindset zijn daarin essentieel.”

Drenth: “Anderzijds zijn wij ervan overtuigd dat diverse teams beter presteren. Elkaar aanvoelen en aanvullen gaat over openstaan voor inzichten. Verschillende achtergronden en denkbeelden dragen hiertoe bij. Wij kijken er dan ook naar uit om zowel intern als samen met onze partners de volgende fase in te gaan waarin we in de praktijk met dit onderwerp aan de slag gaan.”

‘Inclusieve arbeidsmarkt’

Harry van de Kraats, dagvoorzitter en voorzitter van de Raad van Advies van SER Diversiteit in Bedrijf, overzag de ondertekenceremonie. “Ik ben blij dat het Charter Diversiteit zo in de belangstelling staat”, zei Van de Kraats. “Het is een mooi initiatief dat inmiddels honderden bedrijven in staat stelt om gestructureerd te werken aan verbetering van participatie van verschillende doelgroepen in onze samenleving. Het is belangrijk dat we hiermee doorgaan, want alleen dan kunnen we toegroeien naar een echt inclusieve arbeidsmarkt.”

Binnen zes maanden na ondertekening dienen de vandaag bij het Charter Diversiteit aangesloten partijen een Plan van Aanpak in waarin zij hun D&I-beleid omschrijven en doelen hieraan koppelen. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van hun inzet.

Artikel delen op: